Thi công Dây chuyền giết mổ gà - HTX Tiên Yên, Quảng Ninh