Đầu thiết lập thẻ DHI-ASM100

Đơn giá : Liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

■ Giao tiếp USB với máy tính.
■ Hỗ trợ giao tiếp thẻ Mifare 13.56MHz
■ Không dùng nguồn phụ